Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
    รวมข่าวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘    
 
วัดพุทธรังษีในต่างประเทศ
            หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๙
         
มาฆบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร      
รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
 
ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม         ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
 
สิ่งปลูกสร้างภายในวัด      
วันวิสาขะปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด      
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส      
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๖      
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดบ้านจิก
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๗         ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ๕ วัด
 
พระภิกษุที่จำพรรษาปี ๒๕๕๘      
๘ ต.ค.๕๙ ไปคารวะ ๓ วัด
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๙      
กฐินสามัคคีที่วัดบ้านจิกปี ๒๕๕๙
   
     
พระสุวัชชัย ธมฺมธโร รับพัดยศ
   
       
   
       
           
           
       
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
   
       
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
   
       
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
   
         
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
   
   
  ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ    
   

  ฝึกหัดจิต    
      รู้บุญ รู้บาป    
      กำหนดจิต      
                   
                   
                     
     
Web Editor
     
     
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
           
             
             
             
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
             
       
E-mail : banlue_fueangfu@yahoo.com
     
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.