Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                       
         
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
   
    รวมข่าวของปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖     วัดพุทธรังษีในต่างประเทศ
             
หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๗
  ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร     กิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดบ้านจิก
  ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม     รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
  สิ่งปลูกสร้างภายในวัด     วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
  ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด     รวมภาพการวางศิลาฤกษ์ศาลาสถิต
  ทำเนียบเจ้าอาวาส       ธรรมวิสุทธิ์ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗
  ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๖     ภาพวันอาสาฬหะและถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๗   ๑๙ ก.ค. ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์
   
๑๐ ต.ค.๒๕๕๗
      กองพลทหารราบที่ ๓ ถวายเทียนพรรษา
      โครงการณ์ปองดองสมานฉันท์
          ภาพการเตรียมงานก่อน ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗
          ๒๕ ก.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพุทธมนต์
          ๒๖ ก.ค. บิณฑบาตรอบอนุสรณ์สถาน
            หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม
          วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายแด่
            พระครูทัศนปัญญาคุณ วัดสามัคคีวนาราม
          พุธที่ ๑๓ ส.ค. ไปคารวะครูบาอาจารย์
            สามสถานที่ด้วยกัน
   
     
         
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
  ๒๘ ส.ค.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายแด่
        ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ     หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม
      ฝึกหัดจิต   ยงยนตรการบริจาครถจักรยานยนตร์ให้วัด
      รู้บุญ รู้บาป   ผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาธรรมวิสุทธิ์
      กำหนดจิต    
                   
   
             
   
             
   
               
                     
                     
       
Web Editor
     
       
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
             
             
             
             
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
             
       
E-mail : banlue_fueangfu@yahoo.com
     
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.