Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรียนเชิญชาวพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีที่วัดทิพยรัฐนิมิตรในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
                       
         
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
 
               
             
หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๗
  ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร     กิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดบ้านจิก
  ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม     รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
  สิ่งปลูกสร้างภายในวัด     วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
  ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด     รวมภาพการวางศิลาฤกษ์ศาลาสถิต
  ทำเนียบเจ้าอาวาส       ธรรมวิสุทธิ์ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗
  ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี 2556     ภาพวันอาสาฬหะและถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี 2557   ๑๙ ก.ค.๕๗ ไปคารวะครูบาอาจารย์
      กองพลทหารราบที่ ๓ ถวายเทียนพรรษา
              โครงการณ์ปองดองสมานฉันท์
              ภาพการเตรียมงานก่อน ๒๕ ก.ค.๒๕๕๗
   
      ๒๕ ก.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพุทธมนต์
          ๒๖ ก.ค.๒๕๕๗ บิณฑบาตรอบอนุสรณ์
            สถานหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม
          วัดบ้านจิกเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายแด่
            พระครูทัศนปัญญาคุณ วัดสามัคคีวนาราม
          พุธที่ ๑๓ ส.ค.๕๗ ไปคารวะครูบาอาจารย์
            สามสถานที่ด้วยกัน
             
   
   
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
  ความคืบหน้าในการสร้างศาลาธรรมวิสุทธิ์
   
  ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ      
      ฝึกหัดจิต          
      รู้บุญ รู้บาป          
      กำหนดจิต          
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
         
Web Editor
     
         
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
         
     
               
               
               
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
               
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.