Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
    รวมข่าวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘    
 
วัดพุทธรังษีในต่างประเทศ
            หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๙
         
มาฆบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร      
รวมภาพทอดผ้าป่าศาลาธรรมวิสุทธิ์
 
ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม         ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
 
สิ่งปลูกสร้างภายในวัด      
วันวิสาขะปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด      
วันอาสาฬหบูชาปี ๒๕๕๙ ที่วัดบ้านจิก
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส      
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๖      
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดบ้านจิก
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๗         ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ๕ วัด
 
พระภิกษุที่จำพรรษาปี ๒๕๕๘      
๘ ต.ค.๕๙ ไปคารวะ ๓ วัด
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๙        
   
       
   
       
   
       
           
           
       
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
   
       
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
   
       
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
   
         
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
   
   
  ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ    
   

  ฝึกหัดจิต    
      รู้บุญ รู้บาป    
      กำหนดจิต      
                   
                   
   
               
   
Web Editor
     
     
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
           
             
             
             
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
             
       
E-mail : banlue_fueangfu@yahoo.com
     
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.