Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
    รวมข่าวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘    
 
วัดพุทธรังษีในต่างประเทศ
            หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๙
           
 
ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร        
 
ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม        
 
สิ่งปลูกสร้างภายในวัด        
 
ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด        
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส        
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๖        
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๗        
 
พระภิกษุที่จำพรรษาปี ๒๕๕๘        
             
   
       
   
ถึงวันที่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
       
   
       
           
           
       
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
   
       
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
   
       
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
   
         
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
   
        ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ    
        ฝึกหัดจิต    
      รู้บุญ รู้บาป    
      กำหนดจิต      
                   
                   
   
               
     
Web Editor
     
     
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
           
             
             
             
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
             
       
E-mail : banlue_fueangfu@yahoo.com
     
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.