Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
    รวมข่าวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗    
 
วัดพุทธรังษีในต่างประเทศ
            หัวข้อข่าวปี พ.ศ.๒๕๕๘
         
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๘
 
ประวัติวัดทิพยรัฐนิมิตร      
วันสงกรานต์ที่วัดบ้านจิก
 
ประวัติหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม      
โครงการตำรวจ สภอ.เมืองอุดรธานี
 
สิ่งปลูกสร้างภายในวัด         ใจสะอาดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
 
ระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด      
วันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๘ ที่วัดบ้านจิก
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส      
กิจกรรมของโรงเรียนพัฒนาปัญญา
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๖      
กิจกรรมวันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๘ ของ
 
ภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาปี ๒๕๕๗         ร.ร.เทศบาล ๘, ร.ร.หมากแข้งและ
 
พระภิกษุที่จำพรรษาปี ๒๕๕๘         วิทยาลัยสารพัดช่าง
           
รวมภาพงานครบรอบ ๑๐ ปีวันมรณภาพ
   
        พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
   
ถึงวันที่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
        ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
   
     
คณะโรงเรียนและวิทยาลัยถวายเทียนพรรษา
            ในช่วงเย็นเวียนเทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน
         

พิธีการคารวะของภิกษุุุและแม่ชีที่วัดบ้านจิก
       
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์
 
พิธีกรรมคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์
       
(หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
 
๒ ก.ย.๕๘ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา
       
อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก)
    ไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆ
         
ธรรมะเทศนาของหลวงปู่
 
๓ ต.ค.๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนำ
   
  ดับไฟ ราคะ โทสะ โมหะ     ข้าราชการและประชาชนไปตักบาตรที่วัด
      ฝึกหัดจิต      
      รู้บุญ รู้บาป      
      กำหนดจิต      
               
               
               
               
               
               
               
               
   
           
                 
   
               
                     
     
Web Editor
     
     
ติชมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
     
           
             
             
             
วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) ๒๐๑ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ประเทศไทย
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๔๒-๒๔๑-๗๘๖
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่ม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
             
       
E-mail : banlue_fueangfu@yahoo.com
     
Copyright (c) 2010. Wat Banjik, Udon thani Province. All rights reserved.